BHV: Waarom, wat heb je er aan en hoeveel BHV’ers heb je nodig?

De meeste mensen hebben wel eens gehoord van BHV. Bijna iedereen weet ook wel dat ‘BHV’ staat voor ‘bedrijfshulpverlener’. Maar waarom is de BHV’er er eigenlijk? Welke taken en verantwoordelijkheden heeft de BHV’er en hoeveel BHV’ers moeten er zijn? Dat en meer wordt hier uitgelegd.

Een BHV’er is verplicht volgens de Arbowet

De Arbowet, zoals hij in de volksmond vaak genoemd wordt, heet eigenlijk de arbeidsomstandighedenwet. Deze wet bestaat al sinds 1989 en komt voort uit een Europese richtlijn (89/391/EEG) die bedoeld was om de veiligheid en gezondheid van werknemers te verbeteren.

In Artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet staat beschreven dat een werkgever zich moet laten bijstaan door één of meerdere bedrijfshulpverleners.

De BHV-organisatie

De bedrijfshulpverleners binnen een bedrijf vormen samen de ‘BHV-organisatie’. Hoeveel bedrijfshulpverleners dit zijn en wie dit zijn komt voort uit de verplichte inventarisatie en evaluatie van risico’s. Kijk voor tips over het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie op www.zelfinspectie.nl.

Volgens de arbeidsomstandighedenwet is de BHV-organisatie verplicht om:

  • Eerste hulp bij ongevallen te verlenen.
  • Brand te beperken en te bestrijden.
  • De gevolgen van ongevallen te beperken.
  • Werknemers en andere personen in geval van nood te alarmeren en evacueren.

Dit totdat professionele hulpverleners zijn gearriveerd. Het is dan ook verplicht dat iedereen uit de BHV-organisatie een BHV-certificaat heeft.

Wat is voor u verplicht wat betreft BHV?

Om het makkelijker voor u te maken de maatregelen voor uw bedrijf in te schatten heeft de overheid een ‘Handreiking BHV’ opgesteld. Hierin kunt u makkelijk en overzichtelijk terugvinden wat de specifieke regels zijn voor uw bedrijf.

Hoeveel BHV’ers moet u hebben?

Het aantal benodigde BHV’ers is afhankelijk van veel factoren. Eén van de belangrijkste is de genoemde inventarisatie en evaluatie van risico’s (RI&E). Ook de aanwezigheid van BHV’ers (in verband met bijvoorbeeld ploegendiensten) en de taken van de specifieke BHV’ers is belangrijk.

Een oude stelregel is dat er bij bedrijven die maximaal 250 werknemers in dienst hebben minimaal één BHV’er per 50 werknemers aanwezig moet zijn. In een bedrijf met meer dan 250 werknemers moeten volgens deze regel minstens vijf BHV’ers aanwezig zijn.

Wij adviseren minimaal 2 BHV’ers op te leiden zodat er altijd ten minste één BHV’er aanwezig is, ook in ploegendiensten, bij overwerksituaties of als een deel van de medewerkers thuiswerkt.

BHV in bedrijfsverzamelgebouwen, hoe moet dat?

Niet ieder bedrijf heeft een eigen pand voor het bedrijf alleen. Veel bedrijven zijn gehuisvest in verzamelgebouwen samen met een aantal andere bedrijven. Helaas geldt hier ook de regel dat er niet één correct antwoord op de vraag is.

Maar wat kunt u doen om toch een antwoord te krijgen?

Begin eens bij uw huurovereenkomst. Hierin is vaak vastgelegd of de verantwoordelijkheid voor de BHV-organisatie bij de verhuurder of de huurder(s) ligt. Vaak verlegt de huurder de verantwoordelijkheid voor de BHV-organisatie bij de huurder. Overleg daarom met uw medehuurders om samen een goed BHV-plan op te stellen.

BHV redt levens

Er wordt over het BHV-certificaat wel eens gedacht als een noodzakelijk kwaad. Dit komt vooral voor bij bedrijven waar het risico ogenschijnlijk klein is, zoals kantooromgevingen. Ook wordt dit gesignaleerd bij bedrijven waar zich (gelukkig) nooit of zelfden een noodgeval heeft voorgedaan.

Toch zijn er legio voorbeelden te vinden van BHV’ers die levens redden. Neem bijvoorbeeld John uit Sint Maarten (NH), die zijn collega redde na een hartaanval. Of Sabine, die als medewerker in de bediening van een restaurant het leven van een gast redt. Beide voorbe犀利士
elden van een werkvloer waar het risico op ongevallen op het eerste gezicht klein is.

Een belangrijk onderdeel van BHV is reanimeren en het gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (AED). Gelukkig beseffen ook zorgverzekeraars dat voorkomen beter dan genezen is en vergoeden zij vaak EHBO-  of reanimatiecursussen. Kijk bijvoorbeeld voor een actueel overzicht van de verzekeraars die een dergelijke cursus vergoeden op https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursus.

BHV de feiten

BHV is maatwerk

Het is dus duidelijk dat het hebben van een goede BHV-organisatie niet alleen een papieren veiligheid biedt maar ook daadwerkelijk levens redt. Als het aankomt op hoe de BHV-organisatie ingericht moet worden kan een goede BHV opleiding hier uitkomst bieden.

In de opleiding ‘BHV Basis’ van A.L.P. opleidingen is één van de eerste punten die behandeld worden dan ook het opzetten van een goede organisatie bedrijfshulpverlening. Door middel van deze opleiding, gecombineerd met een jaarlijkse hercertificering van het personeel kunt u niet alleen voldoen aan de Arbowet maar ook een oprecht veilige werkvloer creëren.

Neem dus snel contact op via het contactformulier op de pagina van de opleiding of via info@alpopleidingen.nl voor een offerte op maat!

Mockup - studiegids A.L.P. Opleidingen
Alle opleidingen overzichtelijk op een rij?

Vul onderstaand formulier in en download onze  studiegids!

Chat openen
1
Hallo! Waarmee kunnen we je helpen?