Hoeveel uur heeft een preventiemedewerker nodig?

Bij 1 – 9 werknemers: 8-16 uurBij 10-25 werknemers: 12-20 uurBij 26-49 werknemers: 12-20 uurBij 50-249 werknemers: 24-40 uur Voor meer informatie, bekijk onze preventiemedewerker opleiding. 

Heeft preventiemedewerker ontslagbescherming?

De onafhankelijke positie die de rol van de preventiemedewerker kenmerkt, is goed vergelijkbaar met de onafhankelijkheid van leden van de ondernemingsraad. Daarom geldt de ontslagbescherming voor leden van de ondernemingsraad ook voor de preventiemedewerker.

Wie is er verantwoordelijk voor het preventiebeleid?

De directie is verantwoordelijk voor het preventiebeleid. In kleinere bedrijven mag de werkgever de preventietaken zelf uitvoeren. Bij méér dan 25 medewerkers in vaste dienst, moet een preventiemedewerker worden aangewezen. Hij of zij heeft als wettelijke taak mee te...

Is een Risico-inventarisatie en evaluatie verplicht?

De Risico-Inventarisatie en evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit...

Wie kan preventiemedewerker zijn?

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, mag de werkgever zelf deze functie vervullen. Samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners werkt de preventiemedewerker aan gezond...
Chat openen
1
Hallo! Waarmee kunnen we je helpen?