Er moeten altijd voldoende BHV’ers daadwerkelijk aanwezig zijn in je organisatie. Als werkgever moet je bij het bepalen van het benodigde aantal BHV’ers rekening houden met ziekte, vakantie, ploegendiensten etc. Ook de samenstelling van je personeelsbestand speelt een rol: Bijvoorbeeld werknemers met een verstandelijke of lichamelijke beperking vragen een andere verdeling van BHV-taken dan werknemers zonder beperkingen.

Chat openen
1
Hallo! Waarmee kunnen we je helpen?