Dat kan. Van belang is dat je (totale) BHV-organisatie voldoende is om bij een ongeluk binnen je organisatie te voorzien in basele eerste hulp, bestrijding van een beginnende brand en ontruiming. Uit de risicoscan komt naar naar voren op welke risico’s je moet letten binnen je organisatie. Uit de risicoscan en de voor jouw situatie maatgevende scenario’s volgt wat nodig is. Daar stem je vervolgens de opleiding- en training behoefte op af. Per deel gebied (brandbestrijding, eerste hulp, ontruiming) mogen mensen worden ingezet, op een voor de organisatie zo effectief mogelijke wijze. 

Chat openen
1
Hallo! Waarmee kunnen we je helpen?