Wat als er geen BHV’er is?

Als een bedrijf geen goed opgeleide BHV’er in dienst heeft, of er onvoldoende BHV’ers aanwezig zijn, zal de Inspectie SZW een boete uitdelen.

Welke BHV-middelen zijn verplicht?

Het belangrijkste is dat BHV’ers goed zijn uitgerust om hun taak (taken) te kunnen uitvoeren. Dat kan behoorlijk verschillen per organisatie, immers risico’s en aanwezige personen kunnen verschillen.  Belangrijk is dat hulpverleners herkenbaar zijn. Een felgekleurd...

Hoeveel BHV’ers moeten er binnen mijn bedrijf zijn?

Sinds de Arbowet is aangepast in 2007, is de regel van ‘op 50 medewerkers tenminste 1 BHV’er aanwezig’ vervallen. Nu staat er in de Arbowet dat organisaties verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Dat kan op...

Is een BHV’er verplicht?

Ja, een BHV’er hebben binnen een bedrijf is wettelijk verplicht. (Al bij 1 medewerker). Iedere werkgever heeft een algemene zorgplicht, in de zin dat hij moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Het is dus belangrijk dat er altijd iemand in...
Chat openen
1
Hallo! Waarmee kunnen we je helpen?