Een Bedrijfshulpverlener is opgeleid om in geval van nood werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er kan een verbandje aanleggen maar ook reanimeren. Hieronder een klein overzichtje van een aantal taken:

  • Eerste hulp verlenen bij ongevallen.
  • Brand bestrijden en de gevolgen van de brand beperken.
  • Alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf bij noodsituaties.
  • Inroepen van professionele hulp (brandweer, politie, ambulance etc.).

De volgende onderdelen kunnen ook deel uitmaken van het takenpakket van een BHV’er.

  • Omgaan met agressie en geweld.
  • Het bestrijden van calamiteiten met (milieu) gevaarlijke stoffen.
  • Handelen bij uitval van elektra.
Chat openen
1
Hallo! Waarmee kunnen we je helpen?