In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. 

De werkgever wijst BHV’ers aan. Hij kan ervoor kiezen zelf BHV-taken uit te voeren. Het aantal BHV’ers is niet wettelijk vastgelegd. 

Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening of het aantal BHV’ers, moet altijd rekening gehouden worden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen. En in het geval dat de directeur/ eigenaar van een bedrijf zelf als BHV’er optreedt, is het van belang dat iemand anders de taken over kan nemen als de directeur afwezig is.

Chat openen
1
Hallo! Waarmee kunnen we je helpen?