ADR: wat is het en wat u nog niet wist

We hebben allemaal op de snelweg wel eens achter een tankwagen gereden met een aantal cryptische opschriften. Waarschijnlijk is dit een vrachtwagen geweest die aan het zogenaamde ADR-vervoer deed. Wat is ADR, vraagt u? Hieronder een korte uitleg. Voor wie al wist wat ADR was volgen ook een aantal feitjes die u misschien nog niet wist.

Wat is ADR?

ADR is een afkorting van een Europees verdrag en staat voor: “Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route”. Vrij vertaald betekent ADR “Europees akkoord ten aanzien van het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen”. Hoewel het een Europees akkoord is, komt het ADR tot stand onder leiding van de Verenigde Naties.

Het ADR is dus eigenlijk een set regels en afspraken voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en goederen. De bedoeling van ADR is om een wereldwijde set regels en opschriften te maken, zodat u als Nederlander bij wijze van spreken een Russische sticker op een tankwagen kunt begrijpen.

Welke zaken worden door ADR bepaald?

Het ADR stelt als eerst een aantal klassen op die staan voor de mate van gevaar van het goed. Wanneer valt een bepaald goed onder een bepaalde klasse?

Nadat de klassen bepaald zijn wordt vastgesteld aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor welke klasse. Dit is belangrijk voor het opleidingsniveau van de chauffeur. Oftewel, de stof waarmee gereden gaat worden bepaalt de klasse, de klasse bepaalt vervolgens de cursus.

In de ADR wordt ook vastgesteld welke eisen er worden gesteld aan verpakkingen en tanks tijdens het vervoer. Een goede ADR opleiding gaat hier dus op in.

Daarnaast stelt het ADR eisen aan de etiketten en bijgevoegde documenten tijdens transport en verzending. Het is daarom belangrijk dat u weet welke opschriften en documenten vereist zijn tijdens transport.

ADR, wat is het?

Waar moet ik als ADR chauffeur aan voldoen?

Het ADR is een document van bijna 1.300 pagina’s, die voor een chauffeur lang niet allemaal van toepassing zijn. Belangrijk voor een chauffeur is hoofdstuk 8.2, waarin gesteld wordt welke eisen aan een chauffeur gesteld worden.

De kennis die een chauffeur op zijn minst moet hebben voor een ADR certificaat beslaat vooral:

  • Kennis over de voorschriften ten aanzien van het transport van gevaarlijke stoffen.
  • Kennis over de verschillende gevarenklassen die er zijn.
  • Kennis over de verschillende etiketten en wat de opschriften betekenen.
  • Kennis over veiligheidsvoorschriften en beschermingsmiddelen.
  • Kennis over het blussen van een eventuele brand. Een chemische brand vereist andere blustechnieken dan een normale brand!

In het ADR document staat niet alleen beschreven waar een chauffeur aan moet voldoen, maar ook waar een opleiding tot ADR-chauffeur aan moet voldoen. Een ADR certificaat is overigens 5 jaar geldig.

Wat u misschien nog niet wist over ADR

A.L.P. opleidingen verzorgt een aantal perfecte opleidingen voor het behalen van ADR-certificaten in verschillende klassen. Wat u misschien nog niet wist, is dat een ADR opleiding ook mee telt voor CODE 95. U slaat dus twee vliegen in één klap wanneer u een ADR opleiding volgt. Daarnaast is er ook nog eens een SOOB subsidie beschikbaar voor ADR opleidingen.

Neem dus snel contact op voor een passende ADR opleiding! Vul het contactformulier onderaan één van de opleidingen in of stuur direct een mail naar info@alpopleidingen.nl!

Mockup - studiegids A.L.P. Opleidingen
Alle opleidingen overzichtelijk op een rij?

Vul onderstaand formulier in en download onze  studiegids!

Chat openen
1
Hallo! Waarmee kunnen we je helpen?