Wat houdt de opleiding Bedrijfshulpverlening Brand & ontruiming in?

Als leider BHV’er Brand leer je de risico’s en de eisen waar een bedrijf aan moet voldoen. Ook leer je hoe je rook- en branduitbreiding kunt voorkomen en hoe je op een veilige manier het bedrijf ontruimt. Het is bij een brand dan ook zeer belangrijk dat je...

Welke verantwoordelijkheden hebben hoofd BHV’ers?

Hoofd BHV’ers hebben een hoop verantwoordelijkheden waaronder: Arbozaken, bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening in de organisatie. Tijdens de opleiding bedrijfshulpverlening Hoofd wordt alle kennis opgedaan die een hoofd BHV’er nodig heeft. Onder andere het...

Wat is een hoofd BHV’er?

Een Hoofd BHV’er heeft voornamelijk een coördinerende functie die het veiligheidsplan inricht en waarborgt. Een Hoofd BHV’er houdt zich voornamelijk bezig met het veiligheidsbeleid van de organisatie. De belangrijkste taak van een hoofd BHV’er is het inrichten en...

Hebben mijn BHV’ers adembescherming nodig?

Dat is nooit verplicht. In sommige vallen (met name bedrijven) kan het nuttig blijken, als uit een risicoscan blijkt dat de aanwezige risico’s daartoe aanleiding geven. Bijvoorbeeld als er sprake is van bijzondere risico’s in de omgeving (gevaarlijke chemicaliën,...

Mogen de BHV’ers samenwerken en de taken verdelen?

Dat kan. Van belang is dat je (totale) BHV-organisatie voldoende is om bij een ongeluk binnen je organisatie te voorzien in basele eerste hulp, bestrijding van een beginnende brand en ontruiming. Uit de risicoscan komt naar naar voren op welke risico’s je moet letten...
Chat openen
1
Hallo! Waarmee kunnen we je helpen?